ENERGIKARTLEGGING

Ved å energikartlegge en bygning, kan Inotek avdekke feil og mangler som har en direkte innvirkning på byggets energiforbruk. Enhver bygning har en klimaskjerm, hvor tilstanden på klimaskjermen har en betydelig innvirkning på energi og strømforbruk. Klimaskjermen definerer de delene av bygningen som skiller innvending klima fra ytre påvirkninger.

Termograferer bygningen.

Inotek termograferer byggets klimaskjerm for å identifisere avvik som har innvirkning energiforbruket. For å forklare det enkelt: Vi ser om og hvor det «fyres for kråka».

Vi termograferer bygget utvendig, og du som kunde trenger ikke å legge beslag på dyrbar tid for å være til stede. I forkant av termograferingen er det noen enkle ting du må gjøre for å klargjøre bygningen, som er gjort på få minutter – det er alt!

For å få best mulig oversikt over hele bygningen bruker vi avanserte droner med termiske egenskaper. Dette gir et bedre totaltbilde og fører dermed til et bedre resultat, sammelignet med tradisjonell termografering. 


Inotek er godkjent av Luftfartstilsynet, for operasjoner i spesifikk kategori.
Dette gjør at vi kan gjennomføre våre oppdrag på en trygg og sikker måte. 

Energirapport.

Etter gjennomført termografering bruker vi innsamlet termogram i kombinasjon med eiendomsdata for å utarbeide en energirapport. 

Rapporten tar for seg tilstanden på klimaskjermen og beskriver avvik, anbefalte tiltak og en kalkyle på energitapet. Energirapporten sier altså noe om bygningens klimaregnskap, hvor du som kunde får bedre innsikt i byggets energiforbruk.
Vår energirapport er til enhver tid basert på gjeldende
norske standarder. 

«Energirapporten vil beskrive hvor og hvordan du kan spare strøm»

 

 Ved å gjennomføre en energikartlegging, får du som kunde bedre kontroll over boligens klimaskjerm.

  • Detaljert kartlegging av bygningens klimaskjerm.
  • Faglig vurdering av termogram.
  • Energirapport med komplett klimaregnskap.
  • Anbefalte, energibesparende tiltak.
  • Nøyaktig energimerking.
 

Det skal være enkelt.

Vi ønsker at det skal være enkelt for våre kunder å få bedre oversikt!

Energirapporten får du tilsendt elektronisk, med mulighet for lagring direkte i Boligmappa.

Med bakgrunn fra takstbransjen vet vi hvor viktig det er å ha god kunnskap om egen eiendom. Våre rapporter er derfor skrevet på en lettfattelig måte, uten overflødig fagterminologi.

Med stadig økende strømpriser, fremtidige pålegg om energieffektivisering og økt fokus på eiendomsdokumentasjon, ønsker vi å være en positiv bidragsyter. Ved å få oversikt over konkrete tiltak som kan gjøres for å forbedre klimaskjermen, kan du raskt spare strøm og miljøet.

Vi i Inotek hjelper deg!