Energikartlegging for private hjem

En total kartlegging av din eiendom er den rimeligste forsikringen du kan tegne mot uønskete og kostbare overraskelser.

Inotek energikartlegging av privat hus

Energikartlegging

I en tid med stadig stigende energipriser blir det viktigere enn noen gang å unngå energilekkasjer.

Inotek termograferer (IR-scanner) klimaskjermen til ditt hus; yttervegger, tak, dører, og vindu. Klimaskjermen skiller inneklima fra uteklima og skal være så tett som mulig, slik at man sparer energi, penger og miljøet.

I etterkant av termograferingen utarbeider vi en energirapport som viser eventuelle energilekkasjer og hvilke tiltak som bør gjøres for å utbedre disse og spare penger.

Eierskifte

Hvordan kan du vite at du ikke har kjøpt katta i sekken? Eller vet du egentlig tilstanden på eiendommen du nettopp har solgt?

Endringer i eierskiftereglene fra 01.01.22 gjør at terskelen for kjøper til å kreve prisavslag er senket til kr 10.000,- og selger sitter med ansvaret i fem år etter salget.

Våre tjenester avdekker lekkasjer i klimaskjermen til et bygg. Dette kan være punkterte vinduer, usynlige kuldebroer, dårlig/forskjøvet isolasjon eller skader som ikke lar seg avdekke ved visuell kontroll. I tillegg utfører vi utvidet tilstandskontroll som avdekker eventuelle skjulte feil og mangler i bygningskroppen.

En total kartlegging av eiendommen din er den rimeligste forsikringen du kan tegne mot uønskede og kostbare overraskelser.

Verifisering av energimerke

Mange boliger i Norge har et energimerke basert på blant annet byggeår, materialbruk, konstruksjonstype o.l.

For flere boliger viser det seg imidlertid at energimerkingen ikke stemmer. Dette kan medføre erstatningsansvar i forbindelse med eierskifte.

Kartlegging av klimaskjermen til en bolig verifiserer, eller endrer, energimerkingen.

Solcelle

Stadig flere monterer solceller på taket. Vi tilbyr kontroll av disse i sammenheng med energi- og tilstandskartlegging.
Inotek energikartlegging av solceller