Offentlig og næringseiendom

Inotek AS er en teknologidrevet kompetansebedrift som utfører tjenester for private, næringsdrivende og det offentlige innen energi- og tilstandskontroll av alle typer bygninger.

utvidet tilstandskartlegging
Inotek AS er en teknologidrevet kompetansebedrift som utfører tjenester for private, næringsdrivende og det offentlige innen energi- og tilstandskontroll av alle typer bygninger.

Termografering

Som det eneste firmaet i Norge tilbyr vi termografering (IR-scanning) av klimaskjermen til et bygg. Klimaskjermen består av yttervegger, tak, dører, og vindu, og skjermen skiller inneklima fra uteklima. Den skal være så tett som mulig, slik at man i stedet for å fyre for kråka sparer penger og miljøet. En termografering av et bygg finner feil og mangler i klimaskjerrmen på en helt annen og langt mer effektiv og presis måte enn ved tradisjonell inspeksjon i synlig lys (RGB). Etter termografering og grundig analyse av dataene, utført av av våre byggsakkyndige, får våre kunder en rapport som identifiserer avvik i klimaskjermen, anbefaler tiltak for utbedring av disse og angir et prisoverslag for besparelser i energibruk etter gjennomførte tiltak. Våre rapporter kan også være grunnlag for en energimerkeverifisering som for eksempel kan gi bedre lånevilkår i banken.

Utvidet tilstandsrapport

I tillegg til termografering av klimaskjermen kan vi tilby en utvidet tilstandsrapport av den totale bygningskroppen (spesielt tak). Denne tilleggstjenesten avdekker et større skadepotensial enn bare energitap, som f.eks. fuktskader og vannlekkasjer.

Samlet tilbyr vi tjenester som kan gi våre kunder bedre energikontroll, bedre økonomi og et sunnere inneklima.

Bærekraftsmål

Inoteks tjenester følger FNs bærekraftsmål samt de legale rammeverkene i blant annet EUs taksonomi og nasjonale bestemmelser. Energisparing er et helt sentralt premiss i disse bestemmelsene.

Våre tjenester er relevante i forbindelse med

– energi- og eiendomskontroll
– eiers/leietakers økonomi knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av et bygg
– en ytterligere kvalitetssikring forut for inngåelse av en eierskifteforsikring
– bedre risikohåndtering og redusert konfliktnivå i forbindelse med eiendomstransaksjoner
– energimerkeverifisering

Inotek AS har godkjennelse fra Luftfartstilsynet til å drive ubemannet luftfart, har gode GDPR-rutiner og omfattende forsikring knyttet til utførelsen av våre tjenester.