Utvidet tilstandskartlegging

Med en utvidet tilstandskartlegging levert av Inotek, kan vi avdekke skjulte feil og mangler på eiendommen og utvendig bygningskropp. Som en utvidet tilstandskartlegging, kartlegger vi de delene av boligen hvor en tradisjonell tilstandsrapport ikke er tilstrekkelig. Vi tar med andre ord for oss de delene av boligen som har størst risiko for fremtidige klagesaker.

utvidet tilstandskartlegging

Det har vært betydelige endringer i avhendingsloven i 2022, hvor boligsalg har blitt en langt mer kostbar og krevende prosess. I tillegg til et økt behov for utvidet eiendomsdokumentasjon, har minstegrensen for eierskiftesak gått fra 3-8% av kjøpesummen til 10 000,- kroner. Dette vil i praksis si at det er lite som skal til for at kjøper kan kreve erstatning, dersom det foreligger skjulte feil eller mangler. 

Innovasjon og fagkunnskap

Vi bruker innovative hjelpemidler i kombinasjon med fagkunnskap i vår jakt på skjulte feil og mangler. 

For å få best mulig oversikt over hele bygningen, bruker vi avanserte droner med termiske egenskaper. Dette gir et bedre totaltbilde og fører dermed til et bedre resultat, sammelignet med tradisjonell termografering. Ved å termografere, kan vi se avvik som ellers ikke er synlig ved visuell kartlegging. 

Inotek er godkjent av Luftfartstilsynet, for operasjoner i spesifikk kategori.
Dette gjør at vi kan gjennomføre våre oppdrag på en trygg og sikker måte. 

For selger

Endringene i avhendingsloven har medført et større ansvar for selger, hvor dokumentasjonsplikt og egenerklæring har blitt langt mer omfattende. Du som selger bør derfor ha så god dokumentasjon på eiendommen som mulig.

I tillegg til et økt behov for god eiendomsdokumentasjon, har minstegrensen for eierskiftesak gått fra 3-8% av kjøpesummen til 10 000,- kroner. Dette vil i praksis si at det er lite som skal til for at kjøper kan kreve erstatning, dersom det foreligger skjulte feil eller mangler. 

«Selger har ansvar for vesentlig feil og mangler i fem år!»

Ved å gjennomføre en utvidet tilstandskartlegging, står du som selger tryggere med bedre eiendoms dokumentasjon.

  • Detaljert kartlegging av utvendig bygningskropp og eiendom.
  • Bedre grunnlag for egenerklæring.
  • Oversikt over skjulte feil og mangler.
  • Utvidet dokumentasjon.
  • Reduserer sannsyligheten for reklamasjon.
 

For kjøper

Om du har kjøpt bolig er du tjent med å avdekke skjulte feil og mangler så raskt som mulig etter overtakelse. Dersom det foreligger feil og mangler som ikke er dokumenter, kan du som kjøper reklamere. 

Med de ny reglene i avhendingsloven som blant annet har ført til en vesentlig lavere minstegrense for reklamasjon, skal det mindre til for at kjøper kan ha rett på erstatning ved skjulte feil eller mangler.
 
«Det skal mindre til for at kjøper kan klage»
 
Ved å gjennomføre en utvidet tilstandskartlegging, kan du som kjøper få dokumentasjon på avvik som ikke er dokumentert.
  • Detaljert kartlegging av utvendig bygningskropp og eiendom.
  • Verifisering av energimerking.
  • Oversikt over skjulte feil og mangler.
  • Dokumentasjon ved reklamasjon.
  • Utvidet kjennskap til boligen.
 

Utvidet tilstandsrapport

Vår rapport er utarbeidet for at du som kunde skal forstå innholdet. En utvidet tilstandsrapport fra Inotek, tar for seg de delene av boligen hvor en tradisjonell tilstandsrapport ikke er tilstrekkelig. 

Ved tegning av boligselgerforsikring vil du som selger få faglig dokumentasjon i tillegg til egenerklæringen, som er det viktigste dokumentet som legges til grunn for forsikringen.

Som kjøper vil du få en faglig utarbeidet rapport som dokumentasjon ved en potensiell reklamasjon. 

Våre rapporter er til enhver tid basert på gjeldene norske standarder.

 

Vår erfaring - din trygghet

Uansett om du er kjøper eller selger, skal du som kunde være trygg på at vi i Inotek kan det vi driver med. Med lang og bred erfaring som bygningssakkyndige, har vi i en årrekke representert både kjøper og selger med tilstandskartlegging. 

Vi vet hvor svakhetene i tradisjonell tilstandsvurdering er, og har derfor kunnskapen til å finne det som ellers ikke blir funnet av feil og mangler!