Ledende på løsninger for energi- og tilstandskartlegging av bygninger

Inotek kartlegger og termograferer byggets klimaskjermer og identifiserer avvik og lekkasjer som innvirker på energiforbruket og byggets tilstand. Analyse og rapportering i etterkant gir anbefalinger om energibesparende tiltak og utbedring av feil og mangler.

Inotek er en teknologidrevet kompetansebedrift som utfører tjenester for profesjonelle og private innen energi- og tilstandskontroll av alle typer bygninger.
Kontorbyggning fasade med grønn vekst

For næringsdrivende

For å spare energi vil utbedringer av eksisterende bygningsmasse være det enkleste man kan gjøre. Alle næringsdrivende innen eiendom, slik som eiendomsforvaltere, det offentlige, større boligsameier og byggentreprenører, vil kunne trekke fordeler og ha nytte av våre tjenester.

Aktuelt

Aktuelt

Splitter nye regler om bærekraftsrapportering fra 2024

Verdipapirlovutvalget har foreslått gjennomføring av det nye EU-direktivet om bærekraftsrapportering i Norge. Forslaget innebærer en sentral rolle for bærekraftsrapportering i årsberetningen, mer detaljerte krav til innholdet og trinnvis implementering for norske virksomheter. Selv om typiske små virksomheter er unntatt fra rapportering noen år til, bør alle merke seg ordet «verdikjedeavhengighet».

Les mer >>
Aktuelt

Tiltaket som hjelper deg med å spare strøm

Inotek AS, kartlegger og analyserer alle type bygninger ved hjelp av termografering med droner, for å avdekke energitap. – Om det er et nytt eller gammelt bygg, så finner vi alltid noe, konstaterer daglig leder Fredrik Nilsen Rist om det effektive tiltaket som senker strømregningen.

Les mer >>