Ledende på løsninger for energi- og tilstandskartlegging av bygninger

Inotek kartlegger og termograferer byggets klimaskjermer og identifiserer avvik og lekkasjer som innvirker på energiforbruket og byggets tilstand. Analyse og rapportering i etterkant gir anbefalinger om energibesparende tiltak og utbedring av feil og mangler.

Inotek er en teknologidrevet kompetansebedrift som utfører tjenester for profesjonelle og private innen energi- og tilstandskontroll av alle typer bygninger.
Play Video
Kontorbyggning fasade med grønn vekst

For næringsdrivende

For å spare energi vil utbedringer av eksisterende bygningsmasse være det enkleste man kan gjøre. Alle næringsdrivende innen eiendom, slik som eiendomsforvaltere, det offentlige, større boligsameier og byggentreprenører, vil kunne trekke fordeler og ha nytte av våre tjenester.

For private

I en tid med stadig stigende energipriser blir det viktigere enn noen gang å unngå energilekkasjer. En total kartlegging av din eiendom er den rimeligste forsikringen du kan tegne mot uønskete og kostbare overraskelser.

Aktuelt

Aktuelt

Det grønne skiftet gir deg høyere lånerente

«Du får bedre vilkår på ditt boliglån dersom du har en høy energimerking, du sparer energi og bidrar til å redusere utslipp. Men for å oppnå alt dette må du sørge for at bygget ditt ikke lekker energi. Inotek AS bistår deg med det første og viktigste trinnet: Energi- og tilstandskontroll. Les hva Anita Hoemsnes i Dagens Næringsliv skriver om saken:»

Les mer >>
Aktuelt

Klimakrisen er betydelig større enn strømkrisen

Klimakrisen er betydelig større enn strømkrisen, skriver Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom i DN i dag. Hun peker på eiendom som «hurtigsporet til store utslippskutt raskt», og treffer dermed midt i blinken og Inoteks tjenestespekter for energi- og tilstandskontroll av eiendommer.

Les mer >>
Aktuelt

Nye EU-krav om energieffektivisering til boligeiere kommer før nyttår

EU skal vedta et nytt direktiv om energieffektivisering av boliger. I tillegg til foreslåtte krav om at blant annet alle nybygg skal være nullutslippsbygg fra 2030, foreslås det også strenge krav til eksisterende boligmasse – altså alle typer private boliger – blant annet at alle boligbygg skal ha minst energiklasse D innen 2033.

Les mer >>