Ledende på løsninger for energi- og tilstandskartlegging av bygninger

Inotek kartlegger og termograferer byggets klimaskjermer og identifiserer avvik og lekkasjer som innvirker på energiforbruket og byggets tilstand. Analyse og rapportering i etterkant gir anbefalinger om energibesparende tiltak og utbedring av feil og mangler.

Inotek er en teknologidrevet kompetansebedrift som utfører tjenester for profesjonelle og private innen energi- og tilstandskontroll av alle typer bygninger.
Play Video
Kontorbyggning fasade med grønn vekst

For næringsdrivende

For å spare energi vil utbedringer av eksisterende bygningsmasse være det enkleste man kan gjøre. Alle næringsdrivende innen eiendom, slik som eiendomsforvaltere, det offentlige, større boligsameier og byggentreprenører, vil kunne trekke fordeler og ha nytte av våre tjenester.

For private

I en tid med stadig stigende energipriser blir det viktigere enn noen gang å unngå energilekkasjer. En total kartlegging av din eiendom er den rimeligste forsikringen du kan tegne mot uønskete og kostbare overraskelser.

Aktuelt

Aktuelt

Kan bli forbudt å leie ut energislukende kontorbygg

Fra nyttår innførte nederlandske myndigheter et forbud mot utleie av kontorer som forbruker mer enn 225 kilowattimer (kWt) per kvadratmeter i året. Overført til norske forhold ville det betydd at nesten alle kontorbygg med energiklasse dårligere enn D hadde vært stengt for utleie.

Les mer >>