Om Inotek

Inotek kombinerer teknologisk innsikt innen analyse av store datamengder, med omfattende byggfaglig kompetanse. Som det eneste selskapet i Norge kan vi avdekke feil og mangler ved klimaskjermen til et bygg på en nyskapende, rask og kostnadseffektiv måte.

Energi- og tilstands­kartlegging

Vi tilbyr energi- og tilstandskontroll av alle typer bygninger og vårt tjenestespekter beveger seg i skjæringspunktet mellom Climate-, Prop-, og Build-tech:

  • Climate-tech bidrar til å oppfylle ansvarlige virksomheters ESG-/bærekraftmål og deres bidrag for å redusere CO2-avtrykket.
  • Prop-tech bidrar til sikrere, sunnere og mer energiøkonomisk drift, noe som igjen bedrer den finansielle soliditeten for eierne.
  • Build-tech bidrar til å trekke erfaringer fra innsamlete data som kan avverge fremtidige feil og mangler ved eksisterende eller nye bygg.

Til sammen utgjør Inoteks tjenester en viktig del av våre kunders Asset Information Management som ligger til grunn for viktige beslutninger om investeringer i vedlikehold og påkostninger.

FNs bærekraftmål

Tjenestespekteret vårt bidrar til oppfyllelsen av FNs bærekraftmål nr. 7, 9, 11, 12 og 17.

Godkjennelse fra Luftfartstilsynet

Inotek har godkjennelse fra Luftfartstilsynet til å drive kommersiell, ubemannet luftfart i hele Norge (inkl. begrenset luftrom som over tettbebygd strøk/byer, industriinstallasjoner, i nærheten av lufthavner m.m.).

Alle våre medarbeidere som utfører praktisk arbeid har lisenser og relevant erfaring for å kunne utføre oppdrag på en trygg og forskriftsmessig måte.

Inotek energikartlegging av moderne bygg