Energi- og tilstandskartlegging

For å spare energi vil utbedringer av eksisterende bygningsmasse være det enkleste man kan gjøre. Dette er anbefalt av NVE og EU-kommisjonen, og ligger nedfelt som en sentral del av EUs taksonomi og klimamål.

Stortinget har vedtatt et mål om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg innen 2030. Med dagens energipriser har byggeier et sterkt incitament til å gjøre bygningsmassen mer energieffektiv. Legger man til den nye loven om offentliggjøring av bærekraftinformasjon og nye krav til rapportering av klimaregnskap, kan ingen aktører forholde seg passive i innsatsen for å redusere eget CO2-avtrykk.

EU-kontroll av EU-taksonomi

Inotek tilbyr «EU-kontroll av EU-taksonomi» for å avdekke energilekkasjer i et byggs klimaskjerm. Dette kan være punkterte vinduer, usynlige kuldebroer, dårlig/forskjøvet isolasjon eller skader som ikke lar seg avdekke ved visuell kontroll.

I tillegg utfører vi utvidet tilstandskartlegging som avdekker skjulte feil og mangler i bygningskroppen. Dette gir bedre eiendomskontroll – man forebygger og tar hånd om skadepotensialet før skaden oppstår.

Stadig flere monterer solceller på taket, vi tilbyr også kontroll av disse i sammenheng med energi- og tilstandskartlegging.

Analyse og rapportering

Når data er samlet inn og analysert presenteres funn og avvik i en egen rapport. Vi gir et anslag over energitap og anbefaler også tiltak for utbedring av feil og mangler. Rapporten blir dermed et viktig støtte- og beslutningsgrunnlag for eiere, forvaltere og de som drifter bygget. Rapporten vil kunne brukes til å kvantifisere tiltak knyttet til ESG-forhold og bærekraftsområdet.

Alle næringsdrivende innen eiendom som eiendomsforvaltere, det offentlige, større boligsameier og byggentreprenører, vil ha stor nytte av våre rapporter og tjenester.

Les mer om:

Innovativ tilstandskartlegging av tak

Termisk kartlegging av solcelleanlegg