Aktuelt

Aktuelt

Det grønne skiftet gir deg høyere lånerente

«Du får bedre vilkår på ditt boliglån dersom du har en høy energimerking, du sparer energi og bidrar til å redusere utslipp. Men for å oppnå alt dette må du sørge for at bygget ditt ikke lekker energi. Inotek AS bistår deg med det første og viktigste trinnet: Energi- og tilstandskontroll. Les hva Anita Hoemsnes i Dagens Næringsliv skriver om saken:»

Les mer »
Aktuelt

Klimakrisen er betydelig større enn strømkrisen

Klimakrisen er betydelig større enn strømkrisen, skriver Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom i DN i dag. Hun peker på eiendom som «hurtigsporet til store utslippskutt raskt», og treffer dermed midt i blinken og Inoteks tjenestespekter for energi- og tilstandskontroll av eiendommer.

Les mer »
Aktuelt

Nye EU-krav om energieffektivisering til boligeiere kommer før nyttår

EU skal vedta et nytt direktiv om energieffektivisering av boliger. I tillegg til foreslåtte krav om at blant annet alle nybygg skal være nullutslippsbygg fra 2030, foreslås det også strenge krav til eksisterende boligmasse – altså alle typer private boliger – blant annet at alle boligbygg skal ha minst energiklasse D innen 2033.

Les mer »
Aktuelt

Lov om bærekraftig finans vil tre i kraft i 2023

Loven som gjennomfører taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen i norsk rett ble vedtatt av Stortinget i desember 2021. Finansdepartementet forventer nå at loven først vil kunne tre i kraft i 2023 og ikke i 2022, som tidligere antatt.

Les mer »
Aktuelt

«Til alle våre forbindelser

Inotek AS’ kjernevirksomhet er å analysere termogrammer av bygningers klimaskjerm for å avdekke energilekkasjer og identifisere andre avvik. Vi er først og fremst en teknologidrevet kompetansebedrift.

Les mer »
Aktuelt

Ser kraftig fall i eiendomsverdiene

Når eiendomsverdiene faller og yielden forverres, er det viktig å kutte kostnader som gjør at man på sikt får mest igjen for pengene. Inotek kartlegger energilekkasjer i byggene dine, og anbefaler hvor det er smartest å utbedre avvik.

Les mer »