Full kontroll på solcelleanlegget

Tilse at solcelleanlegget produserer best mulig. Inotek bruker ny teknologi og avanserte analyseverktøy for å kartlegge et byggs solcelleinstallasjon.

Få full kontroll

Inotek avdekker feil og mangler i solcellepaneler eller hver enkelt solcelle. Dette kan være skade på panel eller celler, organisk materiale på panelene eller redusert funksjon som man ikke finner ved visuell kontroll. Vi analyserer innhentet data og utarbeider en egen rapport, som gir sluttbruker en full oversikt over solcelleanlegget. Rapporten beskriver eventuelle feil og mangler, effektdifferanser og den totale tilstanden på solcelleinstallasjonen.

Kartlegging av solcellepanel

En grundig kartlegging av solcelleanlegget bør foretas jevnlig for å tilse at energiproduksjonen er best mulig gjennom hele året. Kartleggingen vil også kunne avdekke om solcelleanlegget har negativ innvirkning på tilstøtende konstruksjon som følge av kondensering, økt varmeavgivning, brannfare eller slitasje på underliggende overflate.

Les mer om:

Energi- og tilstandskartlegging av alle typer næringsbygg

Innovativ tilstandskartlegging av tak