Aktuelt

Aktuelt

Lov om bærekraftig finans vil tre i kraft i 2023

Loven som gjennomfører taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen i norsk rett ble vedtatt av Stortinget i desember 2021. Finansdepartementet forventer nå at loven først vil kunne tre i kraft i 2023 og ikke i 2022, som tidligere antatt.

Les mer »