Aktuelt

Aktuelt

Kan bli forbudt å leie ut energislukende kontorbygg

Fra nyttår innførte nederlandske myndigheter et forbud mot utleie av kontorer som forbruker mer enn 225 kilowattimer (kWt) per kvadratmeter i året. Overført til norske forhold ville det betydd at nesten alle kontorbygg med energiklasse dårligere enn D hadde vært stengt for utleie.

Les mer »
Aktuelt

EU – Straks klar med et svært viktig direktiv om energieffektivisering av bygg

Et nye direktivforslag legger opp til at alle medlemslandene (og EØS-landene) skal innføre krav om tilrettelegging for solcelleanlegg på alle nye nærings- og offentlige bygg større enn 250 kvm senest fra utløpet av 2026, for eksisterende nærings- og offentlige bygg senest fra utløpet av 2027 og for alle nye boliger senest innen utløpet av 2029.

Les mer »