Fredrik ser fort hvor energilekkasjen er i ditt hjem

Beboere i Nygaard Borettslag har lenge slitt med høye strømutgifter og har nå bestilt en kartlegging av hvor energieffektive de 90 blokkleilighetene egentlig er.

Utenfor en av de fem boligblokkene til Nygaard Borettslag i Sportsveien på Bugården er Fredrik Rist fra Inotek AS, han er i ferd med å sende opp en drone.

– Jeg bruker droner til å termografere hele bygget for å finne energilekkasjer i eksisterende bygningsmasse. Med termografiske kameraer kan jeg også se om det eventuelt skulle være noe fukt i bygget som du ikke kan se med det blotte øye, sier han.

Vil ha ned strømregninga

Bente Kristiansen er styremedlem i Nygaard Borettslag, og hun forteller at lenge har hatt et ønske om å få ned strømutgiftene og få mer energivennlige leiligheter.

– Vi sendte først et ønske til Boligbyggelaget Usbl om å få lov til å sette opp solcellepaneler på taket på blokkene. Det fikk vi ikke tillatelse til. Begrunnelsen var noe med takenes levetid. Det er heller ikke lov for oss som borettslag å selge strøm til våre andelshavere. Hvis vi skulle produsere strøm måtte den selges ut på strømnettet, forteller Kristansen.

Dermed måtte styret i Nygaard Borettslag se seg om etter andre måter for å få ned strømutgiftene.

DRONE: Det er strenge regler rundt droneflyging og dronepilot Fredrik Rist fra Inotec AS har alle tillatelser i orden. Han fikk også god hjelp til praktiske ting, av Bente Kristiansen som er styremedlem i Nygaard Borettslag. Foto: Atle Møller

Oppdaget termografering

– Jeg så en reportasje på NRK der dette firmaet Inotek AS hadde et forskningssamarbeid med Sintef angående termografering og energibesparelse, og tenkte dette hadde vært noe for oss, og tok det opp med styre som syntes dette var en god idé, sier hun.

Dermed ble avtalen gjort og Fredrik Rist kunne begynne sitt arbeid med å termografere hele bygningsmassen til borettslaget.

– Nå får vi kartlagt hvor det trekker og hvordan det står til med isolasjonen på våre leiligheter. På bakgrunn av rapportene vi skal få kan vi også strukturere vårt vedlikeholdsarbeid, samt søke støtte fra Enova til videre tiltak.

DRONE: Dronepilot Fredrik Rist fra Inotec AS kan se på sin håndholdte skjermkonsoll hvordan det står til med energitapet ut fra leilighetene. Det gule og røde på skjermen er varmetap. Foto: Atle Møller

Fant litt energitap

Nygaard Borettslag ble grunnlagt i 1970, og det er gjort noen oppgraderinger på bygg og leiligheter siden den tid, blant annet byttet vinduer og noe etterisolering. Men det er tydeligvis mer som kan gjøres.

– Hva fant du etter dine termografiske undersøkelser? spør vi dronepiloten Fredrik.

– Det er en del energilekkasjer i flere elementer i bygningskroppen, litt dårlig isolasjonstetting rundt vinduskarmer og noen av vinduene var punkterte. Det som var bra er at jeg ikke har funnet noen fukt i membran på taket.

Etter dagens dronekjøring gikk veien tilbake til hovedkontoret i Stavern, der Fredrik skal analysere resultatene og sette opp kalkyler over hva Nygaard Borettslag kan spare penger på ved å utbedre energitapet.

Kilde: https://www.sb.no/fredrik-ser-fort-hvor-energilekkasjen-er-i-ditt-hjem/s/5-73-1643879

Inotek_logo_gr├©nn