Inoteks teknologi sørger for tette tak

Vi har inngått en strategisk samarbeidsavtale med Lett-Tak, som du kan lese mer om her:

https://www.estatenyheter.no/teknologi-skal-sorge-for-tette-tak/375907

Inotek_logo_gr├©nn