Aktuelt

Aktuelt

Det grønne skiftet gir deg høyere lånerente

«Du får bedre vilkår på ditt boliglån dersom du har en høy energimerking, du sparer energi og bidrar til å redusere utslipp. Men for å oppnå alt dette må du sørge for at bygget ditt ikke lekker energi. Inotek AS bistår deg med det første og viktigste trinnet: Energi- og tilstandskontroll. Les hva Anita Hoemsnes i Dagens Næringsliv skriver om saken:»

Les mer »