Det grønne skiftet gir deg høyere lånerente

«Du får bedre vilkår på ditt boliglån dersom du har en høy energimerking, du sparer energi og bidrar til å redusere utslipp. Men for å oppnå alt dette må du sørge for at bygget ditt ikke lekker energi. Inotek AS bistår deg med det første og viktigste trinnet: Energi- og tilstandskontroll. Les hva Anita Hoemsnes i Dagens Næringsliv skriver om saken:»

Trodde du EUs taksonomi ikke angikk deg? Stadig flere banker gir sin laveste lånerente til dem som kjøper de ytterst få boligene med høyest energiklasse.

Skrevet av Anita Hoemsnes, Dagens Næringsliv.

EUs taksonomi – som er et monster av en klassifisering av økonomiske aktiviteter etter hvor bærekraftige de er – har for alvor truffet ulike bransjer og sektorer det siste året. Målet med taksonomien er at privat kapital skal dirigeres inn i sektorer og selskaper som er flinkest til å kutte utslipp. Dette skal bidra til at EU når sine ambisiøse klimamål innen tidsfristen 2030. 

De fleste av oss har nok ikke tenkt- i den grad man har tenkt på EUs taksonomi- at den vil ha konsekvenser for privatøkonomien. Men det har den. Finansnæringen er blant de flinkeste i klassen når det gjelder å tilpasse seg taksonomien. I produktene som tilbys innen bank, finans og forsikring dukker det i økende grad opp «grønne» alternativer. Ta boliglån. Mens det sommeren 2020 var 22 banker som tilbød grønne boliglån, er det nå hele 92 tilbud i markedet, ifølge Forbrukerrådet. Det store omfanget skyldes at bankene etter hvert vil bli målt på hvor stor andel «grønne» produkter de selger. Har de en stor andel av kundene på grønne lån eller i grønne aksjefond, blir det vurdert positivt av investorene og av kapitalmarkedene, noe som betyr at bankene kan finansiere seg rimeligere.

Men hva betyr det for boligkjøperen? Det betyr at bankene gir sine beste renter til de som kjøper bolig som har energiklasse A eller B. Det er ikke mange. Det er kun rundt én prosent av norske boliger som har energiklasse A og det er få som oppnår energiklasse B. Her har bankene blitt enig om å gi energiklasse B dersom boligen er blant de «15 prosent beste byggene innenfor en region/nasjon». En bolig rangeres fra A til F etter hvor energieffektiv den er. Har du god isolasjon, tette vinduer, varmepumpe eller solceller og ikke varmer opp boligen med olje, gass eller elektrisitet er sjansen for god karakter bra. Har du leilighet i en bygård fra 1800-tallet uten muligheter til oppgradering, er du nederst på skalaen. 

Da kan de heller ikke regne med å få den beste renten. Ifølge Finansportalen er den beste effektive renten for et grønt boliglån på 3,5 millioner kroner, 3,38 prosent. For et ordinært lån (ikke førstehjemslån og uten medlemskap i en organisasjon) er den beste renten på 3,66 prosent hos de rene boliglånsbankene og i overkant av fire prosent hos de større bankene. Det er dermed noe å spare hvis man klarer å få oppgradert boligen til en høyere energiklasse. Da må det investeringer til. Det være seg varmepumpe eller mer isolasjon i vegger eller vinduer. Med de strømprisene som er nå, kan en investering være lønnsom i løpet av få år uansett, men det ville vært enda mer lønnsomt dersom bankene kunne love lavere rente.

Forbrukerrådet er kritisk til at ikke bankene tilbyr grønne fastrentelån. Det er lett å være enig i. Hvis det må gjøres større investeringer for å oppgradere boligen, hadde det vært greit for boligeieren å ha en sikkerhet i at renten ikke økte de neste årene. 

For dem som skal selge bolig, er det et krav om å oppgi hvilken energiklasse boligen er i. Klassifiseringen kan gjøres ved å fylle ut et nettskjema hos Enova. Ifølge forskning fra NTNU fra 2017 har ikke boligens energiklassifisering noe si for prisen for boligen. En dårlig energiklasse gir ikke en lavere pris, var konklusjonen. Men det har rent mye vann i norske fosser siden 2017. Da var strømprisene på et nivå de færreste brydde seg om og boliglånsrenten rundt to prosent. Trekkfulle vinduer og panelovner i alle rom var ikke boligkjøpernes største bekymring. 

Nå melder eiendomsmeglerne om langt flere spørsmål om strøm og energiforbruk på visninger. Det er kanskje for tidlig å måle etter kun et drøyt år med høyere strømpris, men det er ikke utenkelig at lav energiklasse gir lavere boligpris. Det aller viktigste for boligprisene er uansett renten, og når bankene kan friste med lavere rente dersom boligen er energieffektiv nok, er det ikke overraskende om boligprisene vil påvirkes av det. 

Dyttes boligkjøpere i retning av mer energieffektive boliger er det uansett bra for alle. Det vil føre til lavere energiforbruk og lavere utslipp. Det trengs dersom utslippsmålene om kun syv år skal nås.

Inotek_logo_gr├©nn