Aktuelt

Aktuelt

Lov om bærekraftig finans trer i kraft 1. januar

Finansnæringen har en viktig rolle i omstillingen til en lavutslippsøkonomi. Klassifiseringssystemet for bærekraftig økonomisk aktivitet (taksonomien) er et sentralt tiltak for å kanalisere kapital til bærekraftige prosjekter og løsninger og forhindre grønnvasking av finansielle produkter.

Les mer »