Fikk to millioner og anerkjent stiftelse i ryggen: -Man må være ekstremt fokusert

Til ØP sier gründer Fredrik Rist at målet hans er «å flytte grensene for hva som er mulig, og bidra til en radikal endring av bransjen ved hjelp av teknologi».

Sist uke ble det kjent. Den lille stavernsbedriften Inotek AS ble tildelt to millioner kroner fra styret i Regionalt Forskningsfond (RFF).

Styreleder Sven Tore Løkslid i RFF Vestfold og Telemark beskriver tildelingen slik: 

– De seks bedriftene og ett interkommunalt selskap har alle presentert prosjekter som skårer høyt på forskningsinnhold og innovasjonspotensial, og som kan bidra til grønn vekst og utvikling i regionen. 

LES OGSÅ: Fredrik skal hjelpe boligeiere med noe alle er ekstra opptatt av akkurat nå: – En ambisiøs satsing

Snudde seg rundt

At en liten, nystartet teknologibedrift blir tildelt to millioner kroner og skal innlede samarbeid med Sintef om et forskningsprosjekt, er neppe et resultat av flaks eller tilfeldigheter. Vi møter Fredrik Rist for å høre hva han egentlig driver med, og hva han har gjort for å bli tatt under Sintefs vinger.

Vi pratet også med ham i april, like etter oppstarten. Den gang uttalte han at han jobbet med disruptiv teknologi, og at målet rett og slett var å forandre markedet i Norge og vokse – raskt.

– Planen vår var først å henvende oss mot privatmarkedet, men vi forsto raskt at dette var noe som store, nasjonale eiendomsaktører, banker og store virksomheter er veldig opptatt av. Vi har hatt god vekst, for å si det slik, sier Fredrik Rist.

– IKKE ET DRONEFIRMA: Fredrik Rist (34) har kjøpt inn topp moderne droner med IR-kamera, og jobber nå med å rigge selskapet for videre vekst både i Norge og i Skandinavia slik at han kan ta inn bilder fra stadig flere frilansere, og utarbeide tilstandsrapporter på bygg. – Du må få med at vi ikke er et dronefirma. Det er teknologien som driver oss og skal føre til utviklingen vår – og framdrift i prosjektet, forklarer Rist entusiastisk. Foto: Håvard Wannebo

Tilstandsvurdering basert på bilder

Nå er kundefokuset flyttet primært til næring, men teknologien og ideene som han har solgt inn for forskningsrådet og Sintef er den samme:

– I praksis gjør vi termofotografering av bygninger. Vi benytter bildene for å avdekke temperaturforskjeller i bygninger, kuldebroer og andre feil, forklarer han.

– Dette er det jo mange andre som gjør. Hva skiller dere fra dem? 

Fredrik finner fram bilder han har tatt av ulike bygninger. En av dem i Molde, en annen i Larvik: 

– Basert på bildene kan vi avdekke feil og mangler på bygninger. Vi kan avdekke energilekkasjer og andre avvik bak fasaden, og i kombinasjon med tekniske tegninger kan vi faktisk gjøre tilstandsvurderinger av bygget – uten at vi må stanse driften eller at vi i det hele tatt må gå inn i selve bygget. Dette er nytt, sier han.

– MÅ FÅ OPP TEMPO: Fredrik Rist henter fram en tilstandsrapport. Ett av målene med forskningsprosjektet er å beregne energitapet for et bygg gjennom en automatisk prosess – basert på slike termografier. Dette vil igjen føre til at firmaet hans kjapt kan ta unna alle bildene som termografene rundt om i landet samler inn. Foto: Håvard Wannebo

Rigger for vekst

Vi spør om hvorfor han mener at virksomheten vil kunne være disruptiv på eiendomsbransjen. 

– Planen er etter hvert å benytte teknologi for å øke volumet betraktelig. Jeg kan dessverre ikke gå i detalj på dette, for her er det mange som vil ønske å kopiere, sier Fredrik.

En ting han kan si, er at Inotek jobber med å videreutvikle målemetoden som brukes for å beregne energitapet fra et bygg, slik at rapporten for eksempel kan oppgi tapet i kilowattimer: 

– Dette er for øvrig en del av prosjektet med Sintef hvor ambisjonen er at målingene skal skje i en automatisk, digital prosess. Målet vårt er å øke med titalls ansatte de neste årene, og med alt materialet vi da får inn er det viktig at rapportene utarbeides raskt og nøyaktig, sier han.

LEKKASJE OG VARMETAP: Fredrik Rist forklarer at dette bildet, som er tatt med IR-kamera, viser betydelige varmelekkasjer rundt vinduene. I tillegg sier han at man kan se vannlekkasjer bak kledningen. Målet med prosjektet er at dataprogramvaren selv skal kunne regne seg fram til energitapet i det aktuelle bygget, og bygge dette inn i en tilstandsrapport for bygget. Foto: Inotek AS

Strengere krav

Han mener at det grønne skiftet taler i deres favør. 

– Det skjer mye spennende for tiden. FNs bærekraftsmål, EUs taksonomi og RepowerEU skjer parallelt, og kommer til å fremtvinge omstilling for alle som eier bygg. Kravene vil bli strammere og strammere, også i Norge. 

Rist mener at det for alvor har begynt å gå opp for folk at man må redusere energiforbruket, men han mener at bankene og enkelte andre land ligger et stykke foran oss i Norge: 

– Flere av bankene i Norge tilbyr allerede rimeligere boliglån til dem med energivennlige boliger, men i Nederland kreves energimerking D eller bedre for eiendom som du skal leie ut. Dette er noe som norske eiendomsforvaltere følger med på, og jeg tror det bare er et tidsspørsmål før tilsvarende krav kommer til Norge, sier han.

Dyre droner

Det siste halvåret har Inotek kjøpt inn dyre droner og utstyr som kan brukes til mest mulig nøyaktig termografering, men Fredrik er opptatt av at Inotek ikke må kalles et dronefirma. Han Inotek for en teknologidrevet kompetansebedrift, og ambisjonene er ikke små:

– Nå har jeg frilansere over hele landet. Parallelt med veksten i Norge er planen å utvide til Sverige og Danmark. Dette er vi allerede i gang med å planlegge, sier Fredrik. 

Han understreker at dette ikke er noe han gjør helt alene: 

– Jeg fått god hjelp fra folk som kan dette, og jeg har tilknyttet en investor med samsvarende ambisjoner. Det har vært en bratt læringskurve, men med Sintef og RFF i ryggen ser jeg veldig lyst på dette. 

Han blir stille. 

– Det er egentlig litt uvirkelig å ha fått Sintef inn på så kort tid, og helt uten forprosjekter, noe som er vanlig i slike prosesser, sier han stolt. 

– Ikke noe som går over

Fredrik Rist er småbarnsfar. Han har bakgrunn fra byggebransjen, men er også opptatt av teknologi. Da han begynte å jobbe fram firmaideen skjønte han raskt at dette kunne bli noe stort. 

– HAR BEGYNT Å GÅ OPP FOR FOLK: Fredrik Rist mener at det har begynt å gå opp for folk at man må gjøre noe med energiforbruket, og regner med at det vil komme strengere krav til bygg snart. Ambisjonen hans er å kunne hjelpe kunder med å møte disse kravene. Foto: Håvard Wannebo

– Familien har vært så viktig. De har gitt meg muligheten til å jobbe med å utvikle konseptet, og å trå ut av komfortsonen. Folk rundt meg forstår at jeg har tatt steget ut i noe nytt og spennende, og etter hvert har de også skjønt at Inotek ikke er noe som går over, ler han.

Det siste året har han startet jobbdagen tidlig. Gjerne så tidlig som klokka fem: 

– Hvorfor? 

– Når man skal bygge noe fra bunnen, tror jeg det er fort gjort å miste fokus. Jeg har satt egne mål for meg selv, og bevisst latt være å lese avisa og sjekke Facebook i arbeidstiden. Jeg tror dette fokuset er ekstremt viktig for å lykkes, sier Fredrik. 

– Har du bare hatt medvind? 

– Nei. Janteloven lever godt i Norge. Det er lett å bite seg merke i de negative tilbakemeldingene, men jeg vil si at jeg heller har latt meg motivere, for jeg har hatt så sterk tro på ideen selv.

Kilde: https://www.op.no/fikk-to-millioner-og-anerkjent-stiftelse-i-ryggen-man-ma-vare-ekstremt-fokusert/s/5-36-1350999

Inotek_logo_gr├©nn