Miljø skal telle i offentlige anbud

Pris skal ikke lenger skal være det eneste kriteriet når offentlige anbud lyses ut. Regjeringen foreslår at miljø vektes med minst 30 prosent.

Regjeringen vil nå kreve at miljø vektes med minst 30 prosent i alle offentlige innkjøp. Grepet vil påvirke en pott på 650 milliarder kroner årlig. – Kan være et taktskifte, mener Avfall Norge.

– Her skal det vernes! sier næringsminister Jan Christian Vestre mens han og klima- og miljøminister Espen Barth Eide tar på seg vernesko.

Ministrene har troppet opp på Tøyenbadets byggeplass i Oslo sentrum.

Elektriske anleggsmaskiner er på plass fordi Oslo kommune tidlig har stilt klima- og miljøkrav i sine anbudskonkurranser.

Nå foreslår regjeringen at miljøkrav skal vektes med minst 30 prosent i alle offentlig innkjøp. Det vil påvirke alt fra byggebransjen til tjenestesektoren.

– Det er våre felles skattepenger som brukes. De grønneste tilbydere skal vinne frem, sier Vestre.

Offentlige anbud og miljøkrav

Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for over 650 milliarder kroner. Det gir landets offentlige innkjøpere vesentlig makt til å stille klima- og miljøkrav til leverandørene. 

Derfor vil regjeringen stille strengere krav i alle offentlige innkjøp og foreslår at miljø alltid skal vektes med minst 30 prosent.

I dag er ikke krav til miljø vektet i anskaffelsesregelverket. Konsekvensene av det kan for eksempel være at offentlige innkjøpere oftere velger løsningen med lavest pris, når de i stedet kunne bidratt til å nå viktige mål for klima og miljø. 

Hvis miljøkravene skjerpes og etterleves, så vil dette få stor betydning for hvor grønn og innovativ offentlig sektor og næringslivet blir. Riksrevisjonen ga tidligere i år myndighetene kritikk for å ikke stille strenge nok klima- og miljøkrav.

Regjeringen sender nå tre forslag på høring, hvor alle handler om å skjerpe miljøkrav med minst 30 prosent. 

Kilde: Regjeringen

Kilde: https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/Q7gV8W/bruker-650-milliarder-aarlig-naa-skal-miljoe-vektlegges

Inotek_logo_gr├©nn