Krav om energieffektivisering
Krav om energieffektivisering?

Hvordan vil fremtiden påvirke Norske boligeiere?

Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å kutte 10TWh energiforbuk i eksisterende bygningsmasse. Det er vanskelig å ta inn over seg hvor mye 10TWh faktisk er, men det er altså 10 milliarder kilowattimer. Gjennom forpliktelsen i Parisavtalen skal dette skje innen 2030, hvor EU i skrivende stund jobber med et nytt bygningsenergidirektiv. Direktivet skal etter all sannsynlighet behandles ferdig i EU i løpet av året.

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan med et sett tiltak som skal redusere energibruken i bygg med minst 10 TWh i 2030, og øke strømproduksjonen i bygg. Planen skal presenteres i forbindelse med statsbudsjettet 2023».

Et nytt bygningsenergidirektiv vil medføre fremtidige krav om energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse, hvor norske boligeiere i fremtiden kan vente seg å måtte ta sin del av ansvaret.

Her er noen av punktene som det er verdt å bite seg merke i:

  • De 15% dårligste bygningene skal renoveres for energieffektivisering innen 2030, de nest dårligste bygningene skal renoveres innen 2033.
  • Nye bygg skal være nullutslippsbygg fra 2030
  • Energimerkingen skal endres. A skal være nullutslippsbygg, og G skal være de 15% dårligste. Dette skal bli en europeisk standard
  • Alle bygninger skal være nullutslippsbygninger innen 2050

Tilskudds- og støtteordninger må på plass!

For norske boligeiere vil forpliktelsene koste, dersom myndighetene ikke får på plass gode støtteordninger.

Med stadig økende strømpriser i tillegg til fremtidige, potensielle pålegg om energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse, er behovet for gode løsninger avgjørende.
Dagens tilskuddsordninger er ikke tilstrekkelig. Det må på plass offentlige tilskudd som gjør at boligeier faktisk ønsker å energieffektivisere sin bolig, uavhengig av omfang på oppgraderingen.

Huseierne har lagt frem forslag til tilskudds- og støtteordninger i en høringsuttalelse til Olje- og Energidepartementet.
Det er med andre ord en løsning på utfordringen, men da må staten bidra.

Les mer om hva Huseierne mener:

https://www.huseierne.no/nyheter/hoye-strompriser-og-nye-eu-regler-na-er-det-pa-tide-med-kraftfulle-tilskuddsordninger-til-energieffektivisering/

Inotek_logo_gr├©nn