Nye boligsalgsregler
Nye boligsalgsregler

Endringer i avhendingsloven

Det ble i år innført endringer i avhendingsloven som har ført til at boligsalg har blitt en mer omfattende og kostbar prosess. Grunnlaget for endringene i avhendingsloven er i all hovedsak gjort for å gjøre det tryggere å kjøpe og selge bolig.

«De kanskje største endringene er ansvaret til selger»

Selv om det er tilstandsrapporteringen og takstmann som har fått mest omtale i forbindelse med endringene, har det også blitt et vesentlig større ansvar for selger. Ansvaret til selger innebærer en betydelig dokumentasjonsplikt og en mer omfattende egenerklæring. Dette vil med andre ord si at behovet for god eiendomsdokumentasjon har blitt viktigere, for alle boligeiere.

Selv om dokumentasjonsplikten først er gjeldene når boligen skal selges, er du som boligeier tjent med å tenke på dette allerede nå. Bedre eiendomsdokumentasjon fører til bedre kjennskap til boligen.

Kan ikke lenger selges «som den er»

Bolig kan ikke lenger selges «som den er», som blant annet har ført til krav om godkjent tilstandsrapport. Takstmann har fått flere punkter å gjennomgå i forbindelse med tilstandsrapporteringen, men er det egentlig godt nok? 

Endringene i avhendingsloven har ført til en mer utfyllende tilstandsrapport med flere punkter som skal sjekkes av takstmann. De punktene som har blitt mer omfattende er i sammenheng med de delene av boligen som har hatt størst risiko for skjulte feil og mangler, men ikke alle punkter har fått det fokuset det burde. Det er fortsatt deler av boligen som er vanskelig for takstmann å kartlegge i forbindelse med tilstandsrapporteringen, som fremtidig kan bli de nye punktene som blir overrepresentert i klagesaker. 

Avhengig av størrelsen og høyden på boligen er det spesielt utvendig konstruksjon som har et potensiale for fremtidige klagesaker. Tak blandt annet, blir i de fleste tilfeller sjekket fra bakkeplan. Andre punkter som ikke blir sjekket godt nok, er boligens totale klimaskjerm. 

Alle boliger har en klimaskjerm, som definerer boligens evne til å bevare intern energi og inneklima.

Ved å kartlegge boligens totale klimaskjerm kan det avdekkes skjulte feil og mangler, som ellers ikke hadde blitt funnet. Dette vil samtidig gi et bedre grunnlag for en nøyaktig energimerking, som er en fordel for både kjøper og selger. For om boligen blir solgt med en energimerking E, hvor det i etterkant av avhending viser seg at boligens faktiske energimerke er G, kan kjøper fremme krav mot selger. Dette er klagesaker vi mener det vil bli mer av i fremtiden. 

Og selvom det har blitt krav om godkjent tilstandsrapport foreligger det ikke kompetansekrav til takstmann. Det vil i praksis si at hvem som helst kan utarbeide en godkjent tilstandsrapport. 

Minstegrensen har blitt lavere

Når det tidligere ble meldt inn en klagesak i forbindelse med boligsalget var minstegrensen for å klage 3-8% av kjøpesummen. Det måtte med andre ord utgjøre en vesentlig verdi for at det i det hele tatt skulle være mulig å få medhold i forbindelse med reklamasjon. Etter innføringen av nye boligsalgsregler skal mangler fra 10 000 kroner dekkes av selger.  

Om det er forhold ved boligen som ikke samsvarer med de opplysninger gitt av selger, skal det lite til for at kjøper kan fremme erstatningskrav. Et punktert vindu med en verdi på over 10 000 kroner er i teorien det som skal til for at selger kan reklamere. Med viten om at reklamasjon kan gjøres inntil 5 år etter overtakelse, er det mange som i fremtiden kan få seg en overraskelse. 

Til tross for at boligselgerforsikring har blitt vesentlig dyrere, kan det fremtidig være lurt for deg som selger å tegne en slik forsikring. 

Utvidet tilstandskartlegging

Vi i Inotek har utarbeidet en tjeneste som i fremtiden kan avdekke skjulte feil og mangler som ikke oppdages ved en normal tilstandsrapport. Med utvidet tilstandskartlegging kan både kjøper og selger få bedre oversikt over boligens faktiske tilstand.

Ved at vi har tatt for oss utfordringene takstmann står ovenfor, kan vi avdekke de feil og mangler som ellers ikke vil bli oppdaget før det kanskje er for sent. Vi tar i bruk innovative hjelpemidler så vi kan avdekke avvik, som man ved fysisk sjekk ikke klarer å se. 

Enten om du er kjøper eller selger, kan vi i Inotek hjelpe deg med en tryggere bolighandel! 

Les mer om utvidet tilstandskartlegging

Inotek_logo_gr├©nn