Bærekraftstiltak ga økt eiendomsverdi

– Tiltakene utgjorde vesentlig utslag i verdivurdering av eiendommen, sier administrerende direktør Jon H. Dahlberg Årstad i Newsec.

Våren 2022 satte Karlander Eiendom og leietagerne i Tevlingveien 15 i gang en rekke bærekrafttiltak for å effektivisere de 6.000 kvadratmeter store kontorlokalene på Alna i Oslo. Trinn én: Gjennomfør en full energi- og tilstandskontroll for at utbedring av avvik blir så presis og målrettet som mulig.

Det var våren 2022 at Karlander Eiendom og leietagerne i Tevlingveien 15 satte i gang en rekke bærekrafttiltak for å effektivisere de 6.000 kvadratmeter store kontorlokalene på Alna i Oslo.

– Vi monterte solceller på taket, bedret kildesorteringen med Carrot, skiftet ventilasjonsanlegg og etablerte SD-anlegg, sier Joakim Fuglerud, daglig leder i Karlander Eiendom.

Med effektmåling og -dokumentasjon i bærekraftsystemet VARIG, søkte Karlander Eiendom finansiering fra SpareBank1 SMN.

– Vi viste til hvordan leietagerne effektivt kunne engasjeres, og hvor presist vi fikk målt effekten av grepene, gjennom VARIG. SpareBank1 SMN så hvordan de grønne tiltakene bidro til økt verdiskapning. Det gjorde at vi fikk et grønt topplån for å finansiere tiltakene, forklarer Fuglerud.

Tiltakene skulle gjøre bygget mer effektivt å drifte.

– På den måten kunne vi redusere felleskostnadene og sikre attraktiviteten for leietagere. Noe som igjen ville øke verdien på bygget, sier han.

Gjennom 2022 har økte renter og usikkerhet i økonomien bidratt til at verdien av norske eiendommer har falt. Men for Tevlingveien 15, som har satt i gang en rekke miljøtiltak, har verdifallet vært lavere enn det ellers ville vært på grunn av tiltakene.

Fuglerud la frem effektdokumentasjonen fra VARIG, som tydeliggjorde hvordan tiltakene ville effektivisere bygget. Det ga effekt.

Kilde: https://www.estatenyheter.no/baerekraftstiltak-ga-okt-eiendomsverdi/358115

Inotek_logo_gr├©nn