Det enkleste er å spare strøm i eksisterende installasjoner, og da må klimaskjermen tettes med bistand fra Inotek AS!

Globalt står bygg og anlegg for omtrent 40 prosent av alle klimagassutslipp. I Norge står det noe bedre til, hovedsakelig på grunn av høy andel vannkraft. I en rapport Asplan Viak leverte BNL tidligere i år, anslår de at norsk bygge- og anleggsnæring står for 15 prosent av våre nasjonale utslipp. Asplan Viak bruker tall som sier at byggenæringen, inkludert anlegg, i 2018 slapp ut 2.342.000 tonn CO2-ekvivalenter, redusert til 2.193.000 tonn i 2019, som er siste tilgjengelige tall.

I tillegg til redusert byggevirksomhet frykter byggenæringen at det stramme statsbudsjettet gjør at  bærekraft og klima blir prioritert ned.

Kilde: https://www.tu.no/artikler/frykter-at-stat-og-kommune-reduserer-klimaambisjonene/522979?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-10-15

Inotek_logo_gr├©nn