«Til alle våre forbindelser

Inotek AS’ kjernevirksomhet er å analysere termogrammer av bygningers klimaskjerm for å avdekke energilekkasjer og identifisere andre avvik. Vi er først og fremst en teknologidrevet kompetansebedrift.

Til å samle inn data for videre analyse, bruker vi avanserte droner fløyet av våre egne dronepiloter som følger Inoteks operasjonsmanual godkjent av Luftfartstilsynet. Med bakgrunn i økt søkelys på droneaktivitet i Norge har vi med umiddelbar effekt skjerpet inn våre rutiner, og i samråd med ansvarlige myndighet vil all droneaktivitet i Inoteks regi varsles:

– PST

– lokalt politi

– Avinor

– Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Dette til info»

Inotek_logo_gr├©nn