EUs klimamål til bygg medfører omfattende oppgradering av Norges bygningsmasse

I EU står bygninger for 40% av EUs energiforbruk og 36% av drivhusgassutslippene. Nå kommer private, offentlige og profesjonelle eiendomsaktører til å få pålegg om å gjøre eiendomsmassen klimanøytral.

Trinn 1: Sørg aller først for at bygget er tett! Inotek hjelper deg til å oppfylle lovens krav.

Her er EU-kravene eiendomsbransjen må ruste seg for:

Vedtak fra EU-Parlamentet den 14. mars 2023 tilknyttet direktiv om bygningers energiytelse, innebærer blant annet krav om at: 

· Alle nye bygninger bør være klimanøytrale innen 2028 (nullutslippsbygg)

· Ved offentlig eierskap, drift eller bruk skal imidlertid nye bygninger være klimanøytrale innen 2026

· Nye bygninger bør ha solenergiforsyning (forutsatt at det er teknisk hensiktsmessig og økonomisk mulig)

· Ved omfattende/totalrenovering skal boligeiendommer oppnå klimanøytralitet innen 2032

· Boligbygg med energiklasse G må oppnå energiklasse E senest innen 2030, og D innen 2033 (energiklasse G utgjør 15 % av byggene i et medlemsland. Energiklasse A skal tilsvare nullutslippsbygg). Næringseiendom og offentlige bygninger skal oppnå samme resultater senest i henholdsvis 2027 og 2030. 

· Oppgraderingen av energiklasse skal finne sted når en bygning blir solgt eller gjennomgår omfattende renovering/totalrenovering, eller når bygningen leies ut, når en ny leiekontrakt underskrives.

Endelig direktivtekst/lovtekst vil foreligge etter forhandlinger med Rådet.

Kilde: https://www.estatenyheter.no/her-er-eu-kravene-eiendomsbransjen-ma-ruste-seg-for/369662

Inotek_logo_gr├©nn