Mer av alt, raskere

De billigste og raskeste TWh vi kan spare i strømforbruk, er knyttet til oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Det blir stadig viktigere å være miljøvennlig og bærekraftig, og dette gjelder også innen eiendomsbransjen. Norske Eiendom, en interesseorganisasjon for eiendomsbransjen i Norge, har som mål å gjøre bransjen mer bærekraftig og har nå lansert en rapport som viser at det er mulig å gjennomføre en storstilt energieffektivisering og produksjon i bygninger.

Rapporten viser at det er mulig å redusere energibruken i norske bygninger med 60 prosent innen 2050, og samtidig produsere like mye energi som bygningene trenger gjennom solcellepaneler og annen grønn energiproduksjon. Dette vil ikke bare være bra for miljøet, men også lønnsomt for eiendomsbransjen og samfunnet som helhet.

For å oppnå dette målet må det gjøres en betydelig innsats, både når det gjelder teknologiutvikling og politiske tiltak. Det vil være behov for investeringer i energieffektive løsninger og grønn energiproduksjon, samt en tilpasning av regelverket og offentlige virkemidler for å stimulere til bærekraftig utvikling.

Norske Eiendom peker også på at det vil være nødvendig med et tett samarbeid mellom offentlige myndigheter, eiendomsbransjen og andre aktører for å nå dette målet. Sammen kan vi bidra til å skape en mer bærekraftig fremtid for Norge og resten av verden.

I sum viser rapporten fra Norske Eiendom at det er mulig å gjennomføre en storstilt energieffektivisering og produksjon i bygninger, og at dette vil være bra både for miljøet og økonomien. Det krever imidlertid en stor innsats fra alle aktører, og det er viktig at vi samarbeider for å nå dette målet.

Les Norsk Eiendom og Grønn Byggallianses høringssvar her: https://www.norskeiendom.org/aktuelt/storstilt-energieffektivisering-og-produksjon-er-mulig

Inotek_logo_gr├©nn