Nye EU-krav om energieffektivisering til boligeiere kommer før nyttår

EU skal vedta et nytt direktiv om energieffektivisering av boliger. I tillegg til foreslåtte krav om at blant annet alle nybygg skal være nullutslippsbygg fra 2030, foreslås det også strenge krav til eksisterende boligmasse – altså alle typer private boliger – blant annet at alle boligbygg skal ha minst energiklasse D innen 2033. Det vil ramme rundt 1 av 4 norske boligeiere, tror Huseierne. – At det kommer et vedtak – og at dette har en betydning for at ganske mange norske boliger må energieffektiviseres innen 2030 eller 2033, det er helt åpenbart, sier Carsten Pihl i Huseierne.

Sakens gang i EU

Det er greit å kjenne til saksgangen i EU: EU-kommisjonen kommer først med forslag, så skal EU-rådet og deretter EU-parlamentet bli enige.

I denne saken er det Rådet, hvor alle landene i EU sitter, som nå har blitt enige om et forslag. Dette skal nå forhandles med Parlamentet, hvor det endelige direktivet blir vedtatt.

Kilde: https://www.vi.no/forbruker/nye-eu-krav-til-boliger-ventes-for-jul-kan-bety-millionregning-til-norske-boligeiere/77692492

Inotek_logo_gr├©nn