Klimakrisen er betydelig større enn strømkrisen

Klimakrisen er betydelig større enn strømkrisen, skriver Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom i DN i dag. Hun peker på eiendom som «hurtigsporet til store utslippskutt raskt», og treffer dermed midt i blinken og Inoteks tjenestespekter for energi- og tilstandskontroll av eiendommer.

Eiendom er hurtigsporet til store utslippskutt raskt!

Nylig reiste statsminister Jonas Gahr Støre og klimaminister Espen Barth Eide til klimatoppmøtet Cop 27 i Egypt. Med seg hadde de tøffere, norske klimamål om å kutte utslippene med 55 prosent innen 2030, og vi som bygger landet klør i fingrene etter å hjelpe. Med enkle grep kan de få raske resultater.

Sintef avdekket i fjor et potensial på 16 terawattimer ved energieffektivisering av norske yrkesbygg – hvert år. Satsing på mer energieffektive næringsbygg vil ikke bare redusere energibehov og gjøre regningene snillere. Det vil også kutte utslipp, og vi klarer det før 2030 hvis regjeringen satser.

Investeringer i energieffektivisering er fort gjort, i hvert fall sammenlignet med etablering av vindkraft eller nye kraftlinjer som ikke vil gi effekt innen 2030. Men det er et klimapolitisk paradoks at gårdeiere i dag ikke får støtte til slike prosjekter, like paradoksalt som at det er mer lønnsomt å rive bygg enn å rehabilitere dem på grunn av avgiftsregimet.

Enovas tilskuddsmidler til energieffektivisering i eksisterende yrkesbygg må gjenopprettes. Ordningen kan være kortvarig, men den må som tidligere gå til dem som sitter med virkemidlene til å gjøre større enøk-grep – nemlig gårdeierne. I tillegg bør dokumentavgiften for bevaring av bygg fjernes slik at det ikke er mer lønnsomt å rive bygg enn å rehabilitere dem. Til sist bør avskrivningsreglene for miljøtiltak gjenspeile driftsmiddelets levetid.

Klimakrisen er betydelig større enn strømkrisen. Med våre løsninger kan vi løse begge, men det haster. Regelendringer og virkemidler som treffer bestillerne må på plass raskt. For det er nå eiendomsaktørene tar beslutninger som gir effekt innen 2030.

Inotek kartlegger og termograferer byggets klimaskjermer og identifiserer avvik og lekkasjer som innvirker på energiforbruket og byggets tilstand. Analyse og rapportering i etterkant gir anbefalinger om energibesparende tiltak og utbedring av feil og mangler.

Inotek er en teknologidrevet kompetansebedrift som utfører tjenester for profesjonelle og private innen energi- og tilstandskontroll av alle typer bygninger.

Kilde: https://www.dn.no/innlegg/eiendom-er-hurtigsporet-til-store-utslippskutt-raskt/2-1-1355280

Inotek_logo_gr├©nn