Termografering avdekker store varme- og energitap i yrkesbygninger

Inotek AS har kartlagt mange bygninger med utvendig termografering, og avdekker en rekke svakheter der det fyres for kråka. Ved å kartlegge energitap og avvik i klimaskjermen, kan alle eiere av bygg få oversikt over steder der ENØK-tiltak må og bør prioriteres.

Norge har forpliktet seg til å spare 10 TWh energi i eksisterende bygningsmasse innen 2030. For både næringslivet og private er det derfor viktig å gjøre konkrete tiltak i eksisterende bygningsmasse for å redusere energiforbruk og utslipp. De mest opplagte og målrettede tiltakene som kan gjøres med eksisterende bygningsmasse, er å sikre at byggets klimaskjerm er tett, eller populært sagt at man ikke fyrer for kråka.

– Vi har lenge ment at det enkleste og viktigste tiltaket en som eier et bygg kan gjøre for å spare energi og begrense unødige klimautslipp, er å tette klimaskjermen til bygget sitt, sier daglig leder i Inotek AS, Fredrik Nilsen Rist. 

Inotek AS har på kort tid utført kartlegging av mange bygg for en rekke store kunder, blant annet bygg tilknyttet NorgesGruppen. Det forhandles nå med både lokale og nasjonale aktører om nye oppdrag og rammeavtaler.

– Det er nesten skremmende å se hva vi avdekker med teknologien og analyseverktøyet vårt. Vi finner kuldebroer, varmekast og mangler knyttet til isolasjon, for bare å nevne noe, ikke bare i eldre bygninger, men også i relativt nye der f.eks. håndverkerne ikke har gjort jobben sin godt nok. Vi ser også at en rekke bygg har feil energimerking, noe som kan få store, økonomiske konsekvenser for selger i forbindelse med salg av et bygg. Det er mange av våre kunder som har fått seg en overraskelse når de leser rapporten vår, sier han.

Inotek AS med Rist i spissen har ikke tenkt til å nøye seg med å overlevere fargesprakende bilder som påviser svakhetene. 

– Vi ønsker å utvikle tjenestene videre ved å utvikle metoder for å sette tall på ulike energitap, og har allerede søkt om regionale innovasjonsmidler sammen med SINTEF.

Sverre B. Holøs er seniorforsker ved SINTEF.

– Vi trenger utvilsomt så gode verktøy som mulig i verktøykassa for å få fart på energieffektivisering i bygningene. Det er spennende når nye og ambisiøse aktører banker på døra hos oss med gode ideer og ønsker å koble inn forskning og utvikling i innovasjonsprosessen. «Teknologi for et bedre samfunn» er kortversjonen av det SINTEF står for, og prosjektsøknaden vi har bistått Inotek AS med treffer denne kjernen godt.     

Inotek AS og SINTEF har nylig søkt om forskningsmidler til dette prosjektet fra Regionalt Forskningsfond Vestfold og Telemark, og en beslutning om eventuell tildeling ventes rundt nyttår.

Om Inotek AS

Inotek AS er en Vestfold-basert teknologibedrift som leverer produkter og tjenester knyttet til datainnsamling og analyse av termiske avvik på en bygnings ytre flater (klimaskjerm). Termiske avvik indikerer energitap, og kan dermed si noe om byggets energiøkonomi og generelle tilstand.

Om SINTEF

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning, og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa.

Inotek_logo_gr├©nn