Vi skal på Grønn Byggallianses konferanse 25.11 om bærekraft som strategi!

Klimagassutslippene skal halveres innen 2030 og Norge har skyhøye ambisjoner for å få til en sirkulærøkonomi og stanse naturtapet. Hvis Norge skal lykkes med å nå målene, er økt innsats for bærekraft i bygg-, eiendoms- og anleggssektoren helt avgjørende.

Kom innom stand nr. 7 for en prat om hvordan Inotek kan bistå deg i arbeidet med å redusere energilekkasje, redusere CO2-avtrykk og avdekke andre avvik i en bygnings klimaskjerm!

Byggherrer, banker, investorer og kunder stiller økte krav til bærekraft i prosjektene, ikke minst fordi EUs taksonomi har gjort sitt inntog og vi har fått skjerpede krav i offentlig innkjøp til miljøforbedring, klimagasskutt og et anstendig arbeidsliv. “Bærekraft som strategi” henvender seg til topp- og mellomledere hos våre medlemmer, samarbeidspartnere og andre som jobber i vår sektor. Konferansen er særlig utbytterik for den som har et strategisk og operativt ansvar i virksomhetene.

I 20 år har Grønn Byggallianse vært en faghub for å samle og inspirere næringen til å ta miljøvalg som kutter klimagassutslipp, og reduserer energi- og ressursbruk. I 10 år har vårt verktøy BREEAM-NOR bidratt til å gjøre norske bygg grønnere. Dette er det god grunn til å feire!

Bli med og bli inspirert på Grønn Byggallianses jubileumskonferanse “Bærekraft som strategi” og ta del i påfølgende festmiddag den 25. oktober på Clarion Hotel The Hub i Oslo.

Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse vil lede oss gjennom dagen.

Grønn Byggallianse 2002-2022: Jubileumskonferanse: https://byggalliansen.no/kurs/baerekraft-som-strategi/

Inotek_logo_gr├©nn