Aktuelt

Aktuelt

Inotek på MIPIM 

Inotek er representert på verdens største eiendomsmasse, MIPIM i Cannes. Estate Nyheter har intervjuet oss. Estate Nyheter treffer også Inotek på Proptech Norways stand på MIPIM. Selskapet, som ble startet opp for ett år siden, kartlegger et byggs ytre klimaskall med blant annet droner og termiske kameraer.

Les mer »
Aktuelt

Fredrik ser fort hvor energilekkasjen er i ditt hjem

Beboere i Nygaard Borettslag har lenge slitt med høye strømutgifter og har nå bestilt en kartlegging av hvor energieffektive de 90 blokkleilighetene egentlig er.

Utenfor en av de fem boligblokkene til Nygaard Borettslag i Sportsveien på Bugården er Fredrik Rist fra Inotek AS, han er i ferd med å sende opp en drone.

Les mer »
Aktuelt

Endelig er energieffektivitet ansett like viktig som energiproduksjon!

Energieffektivisering burde vært opplagt, men det har kommet i skyggen av diskusjoner om behovet for energiproduksjon i mange år. Den minst konfliktfylte løsningen for å tette energigapet er energieffektivisering i bygg, og at det er mye å hente i lokal energiproduksjon med solceller og varmepumper. Dette skriver Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse her.

Les mer »
Aktuelt

Klimanøytralitet innen 2050

Det europeiske bygningsdirektivet, som legger nye føringer og begrensninger for energiutslipp fra eksisterende bygninger (klimanøytrale innen 2050) og nye bygninger (klimanøytrale innen 2028) ett steg nærmere å bli vedtatt av Europaparlamentet medio mars.

Les mer »
Aktuelt

Kan bli forbudt å leie ut energislukende kontorbygg

Fra nyttår innførte nederlandske myndigheter et forbud mot utleie av kontorer som forbruker mer enn 225 kilowattimer (kWt) per kvadratmeter i året. Overført til norske forhold ville det betydd at nesten alle kontorbygg med energiklasse dårligere enn D hadde vært stengt for utleie.

Les mer »
Aktuelt

EU – Straks klar med et svært viktig direktiv om energieffektivisering av bygg

Et nye direktivforslag legger opp til at alle medlemslandene (og EØS-landene) skal innføre krav om tilrettelegging for solcelleanlegg på alle nye nærings- og offentlige bygg større enn 250 kvm senest fra utløpet av 2026, for eksisterende nærings- og offentlige bygg senest fra utløpet av 2027 og for alle nye boliger senest innen utløpet av 2029.

Les mer »
Aktuelt

Lov om bærekraftig finans trer i kraft 1. januar

Finansnæringen har en viktig rolle i omstillingen til en lavutslippsøkonomi. Klassifiseringssystemet for bærekraftig økonomisk aktivitet (taksonomien) er et sentralt tiltak for å kanalisere kapital til bærekraftige prosjekter og løsninger og forhindre grønnvasking av finansielle produkter.

Les mer »