Aktuelt

Aktuelt

Splitter nye regler om bærekraftsrapportering fra 2024

Verdipapirlovutvalget har foreslått gjennomføring av det nye EU-direktivet om bærekraftsrapportering i Norge. Forslaget innebærer en sentral rolle for bærekraftsrapportering i årsberetningen, mer detaljerte krav til innholdet og trinnvis implementering for norske virksomheter. Selv om typiske små virksomheter er unntatt fra rapportering noen år til, bør alle merke seg ordet «verdikjedeavhengighet».

Les mer »
Aktuelt

Tiltaket som hjelper deg med å spare strøm

Inotek AS, kartlegger og analyserer alle type bygninger ved hjelp av termografering med droner, for å avdekke energitap. – Om det er et nytt eller gammelt bygg, så finner vi alltid noe, konstaterer daglig leder Fredrik Nilsen Rist om det effektive tiltaket som senker strømregningen.

Les mer »
Aktuelt

Mer av alt, raskere

De billigste og raskeste TWh vi kan spare i strømforbruk, er knyttet til oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Det blir stadig viktigere å være miljøvennlig og bærekraftig, og dette gjelder også innen eiendomsbransjen. Norske Eiendom, en interesseorganisasjon for eiendomsbransjen i Norge, har som mål å gjøre bransjen mer bærekraftig og har nå lansert en rapport som viser at det er mulig å gjennomføre en storstilt energieffektivisering og produksjon i bygninger.

Les mer »
Aktuelt

Droner og AI gir lynrask energikartlegging av bygg

Det norske selskapet Inotek avdekker energilekkasjer, fukt og avvik med drone-termografering.

Termografering har i lang tid vært brukt til å kartlegge varmetap i bygninger. Kameraene fanger opp varmestråling fra fasader og tak, og ulike overflatetemperaturer får ulike farger. Dette brukes til å avsløre dårlig isolasjon og kuldebruer i bygg, alternativt til å dokumentere at det ikke foreligger slike svakheter.

Les mer »
Aktuelt

Inotek på MIPIM 

Inotek er representert på verdens største eiendomsmasse, MIPIM i Cannes. Estate Nyheter har intervjuet oss. Estate Nyheter treffer også Inotek på Proptech Norways stand på MIPIM. Selskapet, som ble startet opp for ett år siden, kartlegger et byggs ytre klimaskall med blant annet droner og termiske kameraer.

Les mer »
Aktuelt

Fredrik ser fort hvor energilekkasjen er i ditt hjem

Beboere i Nygaard Borettslag har lenge slitt med høye strømutgifter og har nå bestilt en kartlegging av hvor energieffektive de 90 blokkleilighetene egentlig er.

Utenfor en av de fem boligblokkene til Nygaard Borettslag i Sportsveien på Bugården er Fredrik Rist fra Inotek AS, han er i ferd med å sende opp en drone.

Les mer »
Aktuelt

Endelig er energieffektivitet ansett like viktig som energiproduksjon!

Energieffektivisering burde vært opplagt, men det har kommet i skyggen av diskusjoner om behovet for energiproduksjon i mange år. Den minst konfliktfylte løsningen for å tette energigapet er energieffektivisering i bygg, og at det er mye å hente i lokal energiproduksjon med solceller og varmepumper. Dette skriver Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse her.

Les mer »
Aktuelt

Klimanøytralitet innen 2050

Det europeiske bygningsdirektivet, som legger nye føringer og begrensninger for energiutslipp fra eksisterende bygninger (klimanøytrale innen 2050) og nye bygninger (klimanøytrale innen 2028) ett steg nærmere å bli vedtatt av Europaparlamentet medio mars.

Les mer »